Home

Idrætsgrene

Nyheder

Sponsorer

Kontakter

Nyt!

Röhnrad

                       Om os                  

Turnerschaft Sonderburg fra 1884

Foreningen

TS Sonderburg er en forening, som tilhører det tyske mindretal og er oprettet i 1884. Foreningen består i dag af ca. 160 medlemmer. Foreningen tilbyder flere forskellige aktiviteter for såvel ungdom som seniorer, se nærmere under idrætsgrene.

Som noget særligt, vil vi gøre opmærksom på vores idrædtsgren Röhnrad, som deltager i internationale stævner. Følg linket i menuen eller Röhnrad logoet for mere informationer.

Alle aktiviteter foregår i gymnastiksalen på den tyske skole i Sønderborg undtagen håndbold for seniorene, som foregår i Humlehøjhallen.

Med jævne mellemrum afholdes der bestyrelsesmøde, hvor foreningens aktiviteter, problemer, turneringer o.s.v. drøftes.

En gang om året afholdes der en generalforsamling. Her kan alle, der har interesse i foreningen komme med deres meninger og fremsætte forslag til forbedringer m.m. Så hvis du har noget du ønsker skal drøftes på et bestyrelsesmøde eller generalforsamlingen, så kontakt en fra bestyrelsen eller en af foreningens trænere. Vi er taknemmelig for alle dine forslag og meninger.

            Med venlig hilsen

                                           Turnerschaft Sonderburg  fra 1884.

 
 

Do you have questions to the webmaster?

 
 

Last update: 17-01-21.

 
 

Impressum