Home

Idrætsgrene

Nyheder

Sponsorer

Kontakter

                                    Om os                                 

Turnerschaft Sonderburg fra 1884

Foreningen

TS Sønderborg er en forening, som tilhører det tyske mindretal og blev oprettet i 1884. Det er en forening der er underordnet flere hovedorganisationer såsom Jugendverband for NordsleswigJHFDGI og har et meget godt samarbejde med den Tyske skole Sønderborg.

Igennem dette samarbejde er det os muligt at benytte skolens gymnastiksal m.m. Der er også flere større haller i Sønderborg, som  primært håndboldafdelingen gør brug af.

Foreningen består i dag af ca.  110 aktive og ca. 25 passive medlemmer. Foreningen tilbyder flere forskellige aktiviteter for såvel juniorer som seniorer. Med jævne mellemrum afholdes der bestyrelsesmøde i foreningens klubrum, hvor foreningens aktiviteter, problemer, turneringer osv drøftes. Bestyrelsen består af en formand, kasserer, talsmand ved BDN samt repræsentanter for foreningens forskellige aktiviteter. En gang om året afholdes der en generalforsamling for alle der har interesse i foreningen. Her har man mulighed for at komme med sine meninger og fremsætte forslag til forbedringer m.m. Altså hvis du har noget du ønsker skal drøftes på et bestyrelsesmøde eller generalforsamlingen, så kontakt en fra bestyrelsen eller en af foreningens trænere. Vi er taknemmelig for alle input. Kun sammen kan vi gøre det til en klub, vi alle har lyst til at være medlem af.

            Med venlig hilsen

                                           Turnerschaft Sonderburg  fra 1884.

 
 

Do you have questions to the webmaster?

 
 

Last update: 29-09-14.

 
 

Impressum